Metakognitiv gruppeforløb

Børn & unge med angst. Delt i 3 aldersgrupper

Gruppeforløb for børn & unge med angst

Gennem den metakognitive metode vil deltagerne i gruppen få hjælp til at mindske tankemylder og bekymringer. 

Negative tanker og følelser er en normal del af vores liv, men nogle gange kan det fylde så meget, at man ikke længere kan gøre de ting, man har lyst til. 

Hvis man i timevis dvæler ved ubehagelige tanker, kan det ofte være fordi, at man ikke føler man kan lade være, eller måske føler man, at man er nødt til at tænke alle mulige scenarier igennem for at føle sig tryg. 

Vi arbejder med konkrete øvelser, som man kan bruge i sin dagligdag, så man selv har kontrol over, hvor meget tankerne og følelserne skal styre.

Børnene lærer at genkende de uhensigtsmæssige mestringsstrategier, så de kan gøre noget andet og på den måde få kontrol over det der vedligeholder angst eller stress. 

 •  Ønsker du, at dit barn skal føle sig fri og ikke tynget af bekymringer.
 • Skal kunne komme i skole hver dag uden at I skal kæmpe med ondt i maven eller hovedet.  
 • Kan deltage i sociale arrangementer uden problemer og ikke undgår dem.
 • Er mere glad og har overskud.
 • Tør at være alene hjemme.
 • Kan sove alene
 • Ikke behøver konstant at sende dig smser med hvor du er og hvornår du kommer hjem. 
 • Du ikke behøver at berolige eller opsøge læge. 
 • Igen kan deltage i fritidsinteresser og ikke trækker sig. 
 • Hos Open Mind kan vi med vores metakognitive gruppeforløb hjælpe dit barn.
 

Hos Open Mind har vi 3 hold, som vi deler ind i følgende aldersgrupper

Hold 1: 10 – 13 år.

Hold 2: 14 – 17 år

Hold 3: 17 – 24 år.

I et gruppeforløb hos Open Mind er vi altid en lille gruppe på max 10 deltagere, da det skal være trygt at deltage i forløbet.

For de 10 – 13 årige:

I vil som forældre starte med en indledende samtale, hvor I kan fortælle om netop jeres barns udfordringer og vi kan hjælpe hjælpe barn på bedste vis, når han eller hun starter op på gruppeforløbet. 

Under hele forløbet vil I forældre være aktiv deltagende. I vil få at vide, hvad jeres børn arbejder med og hvordan I som forældre støtter jeres barn bedst muligt. Derfor vil vi altid invitere jer forældre ind de sidste 30 minutter, så I introduceres for de samme strategier og metoder og anvender de samme ord som jeres barn har lært i forløbet.

Vi ved, at børn med angst ofte søger beroligelse, bekræftelse og trøst hos deres forældre. Vi ved også, at børn ofte får ondt i maven eller andre gener, der gør det vanskeligt for dem at komme i skole. Det er ikke rart som forældre at være vidne til, og ikke at kunne hjælpe sit eget barn. Opmuntring, trøstende ord og gode råd virker kun ganske kortvarrigt og et forsøg på at tænke positivt virker heller ikke i situationer med angst, derfor vil I forældre lære hvordan I bedst støtter jeres barn i at minimere angsten.

For de 14 – 17 årige:

Her inddrager vi forældrene i det omfang de unge giver lov til det. Det er vigtigt, at der skabes en fortrolighed og åbenhed i gruppen. Vores erfaring er, at forældrene stadigvæk kommer til at spille en vigtig rolle i forløbet.

Vi afslutter ikke hver gang med at invitere forældrene  ind. Her forventer vi, at de unge selv har lyst til at fortælle jer forældre hvad de arbejder med og øver sig på.

For de 18 – 24 årige

Indledende 1:1 session med en af os. Her taler vi om dig og de udfordringer du har. Det er vigtigt for os, at vi kender hver enkelt deltagere før opstart af gruppeforløbet, så du også føler dig tryg ved at møde op og du ved, at vi kender dig og dine udfordringer. 

Undervisere

Eline Damsgaard

Psykolog og certificeret metakogniitiv terapeut. 


Pia-Emilie Brozek


Certificeret Metakognitiv terapeut og tidligere lærer

Lad gruppeforløb være løsningen

Fordelen med et gruppeforløb fremfor individuelle samtaler er, at børnene oplever et fællesskab, hvor man ikke er alene. At andre børn har det på samme måde, og at de i gruppen finder fælles styrke og løsninger sammen.

I forløbet vil de kunne spejle sig i de andre deltagere og opleve, at de langt fra er alene med deres tanker og reaktioner på angsten. De vil opleve, at dem der er med i gruppen, har mange af de samme udfordringer.

Vi vil i gruppeforløbet blandt andet arbejde med følgende:

 • Hvordan de håndterer bekymringstanker og grublerier
 • Sammenhængen mellem kropslige reaktioner, tanker og adfærd
 • Metoder til hvordan de møder angsten og tør slippe angsten
 • Kende forskellen mellem katastrofetanker og almindelige tanker
 • Hvad de kan gøre i stedet for at fokusere på angsten
 • Hvordan de kan slippe tankerne, når de skal falde i søvn
 • Vejrtræknings- og afslapningsøvelser
 • Hvordan de let kan huske og anvende de nye strategier
 • Andet som gruppen ønsker vi berører

 

Vi terapeuter styrer forløbet, og møder jeres barn med nærvær og omsorg og jeg trækker på mine mange års erfaring som lærer.

Under gruppeforløbet lærer børnene at give slip på deres bekymringer og de lærer, hvordan de kan handle når kroppen reagerer, samt hvordan de kan falde i søvn om aftenen.

Den forståelse og indsigt er nødvendig for at de kan reagere og håndtere kroppens reaktioner og deres bekymringstanker på en helt ny måde.

Under hele forløbet er de sammen med jævnaldrende børn, der har samme udfordringer.

Rammerne for gruppeforløbet er hyggelige og rare. Stemningen er let, og ingen skal føle sig presset eller udleveret. Det skal på alle måder være rart at deltage i gruppeforløbet.

Hvorfor er gruppeforløb effektivt?

Et gruppeforløb får deltagerne til at føle sig mindre ensomme og alene med deres problemer.

Det, at de kan spejle sig i og nikke genkendende til nogle af de problemstillinger og historier vi fortæller og som de selv har mulighed for at bidrage med, er én af de store årsager til, at terapeutisk gruppeforløb er så effektiv.

Vi spejler os alle sammen konstant i vores omgivelser. Når de derfor møder andre, der på nogle områder ligner dem selv med de udfordringer, de går rundt med, så vil det have indflydelse på den måde de ser og forstår sig selv på og det vil have indflydelse på den måde de arbejder med at slippe deres angst.

I gruppeforløbet vil de opleve, at de andre forstår og selv har oplevet nogle af de udfordringer jeres barn står med.

Metoder der anvendes i forløbet

Vi anvender metakognitiv terapi i forløbet. I den metakognitive terapi, som har vist sig at være meget effektiv i forhold til blandt andet angst, arbejder vi mere med, hvad du stiller op med dine tanker og mindre om indholdet af dine tanker.

Den metakognitive metode er yderst skånsom, da den ikke arbejder med at fremprovokere smertefulde følelser. Så snart jeres barn har lært principperne i den, er den nem at anvende.

Der er en korttids og meget effektiv behandlingsform, hvor vi inddrager mange metaforer og børnene er aktivt med i hele forløbet.

Forældresamtale

Som en del af forløbet indgår en indledende forældresamtale.

Samtalen klæder jer forældre på til at forstå og støtte jeres barn under gruppeforløbet.

Praktisk information

Gruppeforløb

Gruppeforløbet er for børn og unge  mellem 10 og 24 år

Pris

 • 7 x 2 timer
 • Individuel forældre/familie eller den unge selv afhænger af alder. 1 time

 

Samlet pris for hele forløbet kun kr. 3.995.-

Tilmelding

Vil du høre mere om gruppeforløbet for børn og unge med angst, så ring til Open Mind v/Pia-Emile Brozek på telefon 61 16 80 40.

Du kan tilmelde dit barn ved at ringe eller at sende en kort mail til pe@open-mind.dk med angivelse af ”TILMELDING BØRN MED ANGST GRUPPEFORLØB” i emnefeltet, så sender jeg en tilmeldingsformular.