Skole & trivsel

Kærligheden til ens barn betyder omsorg og nogle gange bekymringer

Trives dit barn ikke i skolen?

Kærligheden til ens barn betyder omsorg og nogle gange bekymringer. Når vi som forældre oplever, at vores barn signalerer, at noget er galt, så bliver vi bekymret og særligt opmærksomme i forsøget på at hjælpe vores barn.

Det er hårdt som forældre at opleve, når ens barn viser tegn på ikke at have det godt – ikke at trives. Hvis barnet ikke trives på grund af skolen, har I forældre har måske forsøgt at skrive til lærerne, eller komme med gode råd til jeres barn for at løse problemerne.

I opdager måske, at skønt I kommer med mange løsninger så dukker der hele tiden nye udfordringer op. Det virker måske som en uendelig lang række af udfordringer og som forældre er det naturligt, at blive frustrereret over at intet rigtigt hjælper – i hvert fald ikke i længden.

Hvis barnet ikke trives generelt

Nogle gange forsøger I måske strategien at være forstående, andre gange at blive vrede, eller at være konsekvente. I har helt sikkert også bedt jeres barn om at forsøge at forklare, hvad der dog er galt.

De fleste forældre kan nikke genkendende til frustrationerne og de udbrud, som kan følge, når barnet ikke vil det, som burde være det rigtige for barnet fx at deltage i en fritidsaktivitet, en børnefødselsdag eller lignende: ”Nu kan det altså være nok. Du SKAL tage med til den fødselsdag. Nu tager du dig sammen”, er sådan et udbrud.

Det er vigtigt at vide, at der ALTID er en grund til, at jeres barn agerer eller handler som den gør. Jeres barn gør sikkert alt hvad det kan, og samtidig forsøger jeres barn at beskytte sig selv.

Dette udvikler sig til, at jeres barn skaber nogle overbevisninger, som det bruger ubevidst:

  • Det er bedst for mig ikke at komme i skole
  • Det er bedst for mig kun at være hjemme
  • Jeg har det bedst, hvis jeg bliver hjemme fra fødselsdagen
  • Jeg har det bedst med at stoppe med sport
  • Jeg skal kunne løse alle lektierne uden fejl

Hvad sker der
hos barnet?

Barnet er overbevist om, at det beskytter sig selv ved at undgå en eller flere aktiviteter fx at gå i skole. Når strategierne ikke virker – barnet får det ikke bedre, så vil jeres barn forsøge at finde andre forklaringer på hvorfor, det er svært at være.

Jeres barn vil automatisk skabe flere overbevisninger og dermed flere situationer, som jeres barn ikke kan, ikke tør eller ikke ønsker at deltage i. Det bliver en ond cirkel, som er svær at bryde. Barnet har brug for at hjælp til at ændre sine overbevisninger.

Samtaleforløb

Gennem et samtaleforløb hos mig, hjælper jeg jeres barn med at se de ubevidste overbevisninger, forstår hvad de gør, og hvorfor de har overtaget magten.

Jeg giver barnet redskaber til at håndtere tanker, overbevisninger og handlemønstre i de konkrete situationer.

Hvis jeres barns mistrivsel skyldes skolen, så hjælper jeg også her med at få sat ord på de svære ting, og at få barnet til at bryde fastkørte handlemønstre, så barnet kan agere på en god og konstruktiv måde både socialt og fagligt.

Inddrag skolen

Når det handler om skolen, så kan barnet ikke gøre det alene. Det er vigtigt at inddrage skolen, så lærerne og skoleledelsen kender til jeres barns udfordringer og kan være med til at støtte og hjælpe jeres barn med de ændringer, der er nødvendige for, at jeres barn atter kan trives.

Jeg oplever ofte, at de fastkørte handlemønstre ikke kun gælder barnet men også lærerne. Med min lærerbaggrund fra almindelige skoler og specialskoler har jeg stor erfaring i at samarbejde med lærere og skoleledelse.

Jeg har som terapeut, samarbejdet med mange skoler og opnået gode resultater.