Metakognitiv Terapi – Open mind

Metakognitiv terapi er en ret ny terapiform som kan anvendes til behandling af de fleste psykiske lidelser.

Hvad er metakognitiv terapi?

Hvorfor er det overhovedet relevant at vide, hvilke terapiformer din terapeut eller psykolog bruger? Er det ikke fuldstændig ligegyldigt, når blot terapien hjælper?

Jo, det kan der være noget om, og du vil også opnå de samme gode resultater, uanset om du kender til de grundlæggende terapiformer eller ej. 

Hvis du alligevel ønsker at forstå, hvad der ligger bag det “metakognitive” og hvordan den metakognitive terapi kan hjælpe dig, så læs videre her. 

Hvad er metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en ret ny terapiform som kan anvendes til behandling af de fleste psykiske lidelser. 

I Metakognitiv terapi er det oftest ikke nødvendigt at tage medicin eller blive sygemeldt for at du kan komme dig over det psykiske ubehag du har, om det er stress, angst, depression eller andet. Det afhænger selvfølgelig af hvor sent du opsøger en metakognitiv terapeut, men oftest er den metakognitive behandling i sig selv nok til at få dig ud af de fængslende tanker og tilbage til den du var.

vi ved, at vi alle sammen ind imellem har nogle dage, hvor vi oplever at være nedtrykte eller vi oplever at være mere ængstelige. Det er helt normale følelser og en uundgåelig og rent faktisk også en vigtig del af dit liv. Mennesket  er så genial, at vi har et selvregulerende psyke der gør os i stand til at slippe den opstået nedtrykthed eller angst igen, så den kun opleves kortvarig og forbigående. Det vil sige, at psyken helt automatisk slipper din nedtrykte tilstand eller din ængstelighed efter kort tid og du fungere atter som du plejer.   

Hvis din psyke ikke længere kan selv-regulerer, så kan metakognitiv terapi hjælpe dig. Når dit ubehag, din angst, din nedtrykthed, din overtænkning, dine bekymringer med mere er vedvarende. Når den tilstand hele tiden vender tilbage og det forhindrer dig i at gøre det du gerne vil. Når det hæmmer din livskvalitet, så er metakognitiv terapi et effektivt redskab. 

Når dine reaktionsmønstre pludselig forhindrer den selvregulerende psyke i at regulere sig selv eller fungere optimalt, og det betyder at du bliver fastholdt i dit psykiske ubehag og det til sidst ikke længere en forbigående tilstand men derimod en kronisk tilstand, så er metakognitiv terapi en effektiv terapiform der kan hjælpe dig. 

Åbeningstider

Mandag til fredag kl. 9 til 19


Hverdage efter kl. 17 samt lørdag + tillæg

Hvorfor er vi så begejstret for metakognitiv terapi hos Open Mind

Ganske kort så er forskellen mellem den nyere metakognitive og den mere klassiske kognitive tilgang følgende. 

Begge metoder har fokus på vores tænkning og at vores tanker påvirker det vi føler, smat påvirker hvilke tanker vi gør os om vores tanker.

Det bedste ved det hele er, at vi mennesker er bevidste om vores tænkning og derfor også har mulighed for at regulere det vi giver opmærksomhed.

Det er ikke så vigtigt HVAD du tænker, men det er vigtigt at arbejde med HVORDAN du reagere på det du tænker. 

I kognitiv terapi har man fokus på at ændre dine tankemønstres indhold og på den måde handler anderledes, hvorimod metakognitiv terapi har fokus på, at du skal give dine bekymringstanker og grublerier mindre opmærksomhed.

Du skal ikke forsøge at standse tankerne. Du skal ikke forholde dig aktivt til dine tanker ved at forsøger at skubbe dem ud af dit sind.

Det at forsøge at skubbe tankerne væk er noget helt andet end at lade tankerne være. Når du har lært at lade tankerne være, så giver du teknikkerne (som du lærer i terapien,) lov til at virke efter hensigten.

Metakognitv terapi

Metakognitiv terapi og angst

Martin er 18 år og ved at tage en uddannelse.

Martin er fuldstændig tappet for energi. Han føler sig presset af skolen. Der er mange lektier og Martin er i tvivl om, han er dygtig nok, kan gennemføre uddannelsen, aldrig får en uddannelse og han føler nogle gange, at han er ved at blive skør af alle disse tanker.

Han studerer rigtig meget, da han har brug for at blive bekræftet i, at han kan klare uddannelsen og kan huske det faglige stof. Han kæmper hver eneste dag med tanker, forsøger at finde svar, søge beroligelse og ender nogle dage med angstanfald og efterfølgende fuldstændig udmattelse.

Hvad vi ikke arbejder med i den metakognitive terapi

Martin er låst fast i nogle adfærdsmønstre der gør, at han bliver fastholdt i hans bekymringstanker og adfærd. Hans strategi med at læse mere og mere intenst for at huske stoffet slider ham op.

Netop disse strategier er Martin jo selv blevet ekspert i, og vi ved, at de ikke hjælper ham. Vi ved, at det vedligeholder Martins angst og det er hårdt og udmattende og nogle gange udløser angstanfald.

Metakognitiv terapi øvelser

Louise er 37 år og arbejder med administrative opgaver.

Louise er usikker på om hendes chef kan lide hende, om hun er fagligt dygtig nok og her på det sidste, føler hun sig udenfor, når hun sidder og spiser frokost med kollegerne eller de sidder og drøfter nogle sager i løbet af dagen.

Louise holder øje med, om de andre sidder og griner og hygger sig uden hun er en del af det. Hun er blevet ekstra opmærksom på hendes chefs ansigtsudtryk og reaktioner, når hun taler med ham. Hun forbereder sig meget på hvad hun kan sige og hvordan hun skal være på arbejdet. Louise forsøger på denne måde at være på forkant og foregribe trusler og farer.

Når Louise kommer hjem fra arbejder gennemtænker hun alle de situationer der har været på arbejdet i et forsøg på at sikre sig, at de hverken kolleger eller chefen tænker negative tanker om hende.
På det sidste er Louise begyndt at tage nogle sygedage, så hun undgår at føle sig utilpas på sit arbejde. Det letter lidt, men det betyder også at Louise kan sidde hjemme og overtænke, gruble og bekymre sig om alt muligt.

Hvordan Louise slipper sine reaktionsmønstre med metakognitiv terapi?

Louise går ret ofte i CAS (cognitive attentional syndrome) Det betyder, at Louise aktiverer et kognitivt adfærdsmønster som vi i metakognitiv terapi kalder CAS. Det betyder, at Louise bliver låst fast i sine tanker og følelser og ikke selv kan komme fri af tankerne og følelserne igen.

Vi kender sikkert alle sammen en situation, hvor vi gør noget forkert og gentager samme fejl eller adfærd igen og igen. Dette skyldes at vi er følelsesmæssigt kapret og slet ikke kan komme ud af den fastlåste situation.

Jeg kan i hvert fald selv genkende det, når min PC ikke virker, eller jeg ikke kan finde ud af at få den til at gøre det, som jeg gerne vil.

Det føles ubehageligt og man mærker ret hurtigt en frustration, afmagt, vrede, opgivenhed og andre reaktioner som kan være ubehagelige, nogle gange pinlige at indrømme efterfølgende, men ikke desto mindre fastlåste reaktionsmønstre som vil være virkelig befriende at slippe fri af.

Få simple ændringer og øvelser kan faktisk ændre alt og derfor er metakognitiv terapi så effektiv og giver så god mening. Louise udstyres med en række værktøjer som bruges til selvhjælp.

Metakognitiv terapi i Roskilde

Vi har en lille klinik i Roskilde centrum bestående af terapeut, psykolog, coach og to diætister. Fælles for os alle er, at vi baserer vores samtale på det metakognitive.  

Har du oplevelsen af, at livets udfordringer er ved at vokse dig over hovedet og du mister dig selv?

Så lad os tale sammen. 

Vi giver dig viden og redskaber så du får det bedre og oplever, at du bestemmer hvordan du navigere i din hverdag. 

Vi tilbyder gruppeforløb og 1:1 samtaler.  

Metakognitiv terapi online

Uanset hvilke behandler du vælger, så kan forløbet foregå online.

Vi ved hvor svært det er at få hverdagen til at hænge sammen og online sessioner giver flere muligheder og spare dig for en masse tid. 

Online sessioner er eksploderet de seneste år og det skyldes, at vi oplever, at en personlig session ikke er afhængig af at vi sidder fysisk overfor hinanden, men sagtens kan lade sig gøre online.  

Vi har også er erfaret en anden meget vigtig ting, nemlig, at det er langt lettere at fastholde ens mål, få støtte til den og ikke blive forhindret i at gennemfører forløbet, når det foregår online og du kan sidde hjemme i din stue eller på kontoret.