Persondataforordningen (GDPR)

Den 25. maj 2018 træder Persondataforordningen (GDPR) i kræft, og Open Mind/Pia-Emilie Brozek behandler persondata og tager derfor databeskyttelse alvorligt. Jeg har opdateret Open Minds Privatlivspolitik og har kun de mest nødvendige oplysninger fra dig:

1. Telefonnummer på forældre, skole og dig selv.
2. Korte stikord fra hver Session for at vi kan huske hvad vi har talt om, hvilke aftaler vi har indgået og hvad dine mål er.

Det er vigtigt for mig, at dine personlige oplysninger er beskyttet og ikke opbevares længere end nødvendigt. Jeg indsamler og behandler aldrig oplysninger om dig, du ikke selv har givet os.

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål terapi/coaching. Jeg kontrollerer, at de persondata jeg behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere persondata løbende.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af persondata.

Jeg behandler kun data, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret af selve ydelsen fx udtalelser fra psykolog, PPR, skole eller lignende. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Klienten informeres og underskriver samtykke erklæring om indsamlingen og opbevaringen af data i henhold til ovenstående, journalpligten og persondataforordningen.

Personlige oplysninger behandles fortroligt og sikkert i henhold til aktuelt relevant lovgivning samt reglementer på området. Jeg har tavshedspligt. Jeg har journalpligt, og klienten har selvfølgelig aktindsigt. Alle oplysninger opbevares sikkert og kun i den periode som relevant lovgivning kræver (Der opbevares kun de for sagen relevante informationer.). Derefter bliver de destrueret.

Jeg videregiver aldrig oplysninger om dig, uden at du selv på forhånd har givet samtykke til. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Jeg gør mig umage med at minimere mængden af personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke svare på mails, da mit mailsystem ikke er sikret. Jeg vil dog altid kontakte dig pr. telefon for at drøfte den mail, jeg har modtaget fra dig.

Open Mind er en enkeltmands virksomhed, der drives af Pia-Emilie Brozek. Der er tilknyttet assistenter iforbindelser med afholdelse af gruppeforløb. Vi evaluerer løbende og sikre os, at Persondataforordningen er implementeret optimalt i Open Mind.

Nedenstående kan du læse om nogle de aspekter af vigtighed, som jeg kører efter:

Tre telefoner: En privat og to arbejdstelefoner. Arbejdstelefonerne indeholder ikke apps, der ikke ergodkendte ift GDPR.

SMSer fra klienter der ønsker eller er i terapeutisk forløb besvares ikke med følsommeoplysninger, og de slettes umiddelbart efter at jeg har læst dem. Jeg opfordrer jer, der sender mig SMSer til selv at slette dem forholdsvis hurtigt fra jeres telefon.

En computer: En arbejdscomputer. På arbejdscomputeren ligger ikke dokumenter medpersonfølsomme oplysninger, da disse slettes hurtigt efter hensigtsmæssig eller nødvendig opbevaring af data i forhold til relevant lovgivning.

E-mails. Min mail er ikke tilstrækkeligt beskyttet, derfor foretrækker jeg en reduceret mailkorrespondance. Telefonisk opkald er altid en mulighed.

Jeg ændrer løbende adgangskoder til min computer, og eftersom mine assistenter har deres egne arbejdscomputere, er der ingen andre end dem selv, der har adgang til de forskellige arbejdscomputere.

Open Mind anvender både Facebook, Instagram og Linkedin. Jeg besvarer ikke henvendelser, der omhandler terapi eller personlige vanskeligheder, der således omhandler personfølsomme data, via sociale medier, og generelt opfordrer jeg interesserede til at kontakte mig via mail eller telefon.

Som coach og terapeut har jeg tavshedspligt, og videregiver aldrig oplysninger uden specificeret samtykke om, hvilke oplysninger der må videregives til hvem. Du kan som klienten til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Online-terapi: Jeg anvender alle programmer og løsninger, der er godkendte i forhold til GDPR og online terapi foregår derfor kun via GoMentor.

Open Mind sender ikke længere nyhedsbreve. Tilmeldingen til nyhedsbrev er blevet slettet fra hjemmesiden.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi evaluerer og justerer løbende vores sikkerhedspolitik for på denne måde at optimere implementeringen af GDPR i vores virksomhed.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Bedste hilsner
Open Mind/ Pia-Emilie Brozek