blog posts

Styrk dit barns selvværd

Styrk dit barns selvværd

Når du bliver forælder, sker der mange ændringer i dit liv. Du går fra at prioritere dig selv som værende den vigtigste i dit liv, til som forælder at lade børnenes behov komme i første række og dine egne behov i anden række.

Dit ansvar som forældre

Det er nu blevet dit ansvar som forælder at guide, støtte og løfte dit barn.

Når du formår dette, vil dit barn have lettere ved at tro på sig selv og føle sig hørt og værdsat. Det gør i den grad også, at dit barn lærer at mærke efter. Børn skal lære, at det at mærke efter og handle på det, skaber en balance, en ro og en styrke i dem selv.

Forældres vigtigste rolle

Det, at få lov til at sige til eller fra og blive taget alvorligt, styrker dit barns selvværd.

Forældrenes vigtigste rolle er at vise barnet, at det er elsket, at støtte barnet i at udvikle sig til at blive selvstændig og respektere barnets følelser, uanset om barnet er glad eller ked af det. Det, at vise barnet at barnets følelser er tilladte, giver barnet selvtillid, selvværd og lyst og mod på livet.

Vi kan godt glemme forældrerollen

Nogle gange glemmer vi som forældre at påtage os det ansvar, eller vi er usikre på hvordan vi kan gøre det rigtigt. Måske er vi fokuseret på arbejde eller andre ting og kommer ubevidst til at nedprioritere børnene.

Du kan styrke dit barns selvværd ved at:

  • Overveje hvad dit barn selv kan og giv dit barn ansvar.
  • Sige, at det er okay at fejle. Ingen er perfekte. Grin når I ikke er perfekte.
  • Undlade at skælde dit barn ud.
  • Prioritere at bruge noget tid sammen med dit barn.
  • Lytte til dit barn.
  • Tage ansvar selv.
  • Give fysisk berøring og nærvær plus masser af kærlighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *