Metakognitiv gruppeforløb

Børn & unge med angst, stress eller skolevægring. Delt i 3 aldersgrupper

Næste hold starter i uge 10. 

Gruppeforløb for børn & unge
i København, Roskilde og Holbæk

Gruppeforløb for børn med angst, skolevægring eller har svært ved at agere socialt på klassen og måske føler sig udenfor. Uanset en eller flere af overstående udfordringer, så kan et gruppeforløb være løsningen.

Vi deler børnene op i forskellige aldersgrupper

 7 - 9 år

10 - 13 år

14 - 17 år

I gruppeforløbet vil dit barn få viden om hvorfor deres krop reagere som den gør, hvorfor tankerne eller frygten fylder så meget og ud fra den viden, få dit barn mod og lyst til, at gøre noget andet. De får helt konkrete og simple redskaber til ikke at vedligeholde angst, bekymringer eller stress. 

Når de får viden og bliver opmærksomme på hvad de gør og at det ikke hjælper dem, er de meget motiveret for at gøre noget andet og turde at slippe deres strategier.

Hos os får de nye mestringsstrategier og vi elsker at formidle og se hvordan børnene støtter hinanden i forløbet.

Her er eksempler på hvad vi arbejder med i gruppeforløbet:

 • At dit barn skal føle sig fri og ikke tynget af bekymringer.
 • Kan komme i skole hver dag uden at skulle kæmpe med ondt i maven eller andre fysiske symptomer.
 • Kan deltage i sociale arrangementer uden at undgå dem.
 • Bliver mere glad og får et større overskud.
 • Turde at være alene hjemme eller sove alene. Ikke kontakter dig på sms og ringer til dig adskillige gange i løbet af dagen. 
 • I forældre ikke behøver at berolige jers barn hele tiden og I behøver heller ikke at blive beroliges af jeres læge.  

Hos os får du lidt ekstra

Det er altafgørende at jeres barn og jer forældre er trygge ved at starte op i gruppeforløbet. Det giver en langt bedre start og tryghed i forløbet, når jeres barn kender os og omvendt, at vi kender til netop jeres situation. Vi tilbyder derfor altid en samtale med jeres familie før opstart af gruppeforløb. I får en helt session kun for jer. 

Den ældste aldersgruppe kan være med eller uden jer forældre, her beslutter I hvad der giver mest mening for jeres barn.   

Metakognitiv gruppeforløb

Dit barn får 6 x 1.5 times gruppeforløb og I forældre 6 x 30 minutter. 

Derudover får I også en session  til jer forældre og jeres barn. Her har i mulighed for at stille spørgsmål og fortælle om jeres barn. Jeres barn får også set det lokale vi skal afholde gruppeforløbet i. Det giver en god start.

Hvad er metakognitiv terapi?

 Ganske kort så er forskellen mellem den nyere metakognitive og den mere klassiske kognitive tilgang følgende.  Begge metoder har fokus på vores tænkning og at vores tanker påvirker det vi føler, smat påvirker hvilke tanker vi gør os om vores tanker.

Det bedste ved det hele er, at vi mennesker er bevidste om vores tænkning og derfor også har mulighed for at regulere det vi giver opmærksomhed.Det er ik ke så vigtigt HVAD du tænker, men det er vigtigt at arbejde med HVORDAN du reagere på det du tænker. 

I kognitiv terapi har man fokus på at ændre dine tankemønstres indhold og på den måde handler anderledes, hvorimod metakognitiv terapi har fokus på, at du skal give dine bekymringstanker og grublerier mindre opmærksomhed.

Du skal ikke forsøge at standse tankerne. Du skal ikke forholde dig aktivt til dine tanker ved at forsøger at skubbe dem ud af dit sind. Det at forsøge at skubbe tankerne væk er noget helt andet end at lade tankerne være. Når du har lært at lade tankerne være, så giver du teknikkerne (som du lærer i terapien,) lov til at virke efter hensigten.

Følgende aldersgrupper

Nye hold i februar 2024. Hvis du vil vide mere om de næste hold, så skriv til os på pe@open-mind.dk

Hos Open Mind har vi 3 hold, som vi deler ind i følgende aldersgrupper

Hold 1: 7 – 9 år.

Hold 2: 10 – 13 år.

Hold 3: 14 – 17 år.

I et gruppeforløb hos Open Mind er vi altid en lille gruppe på max 10 deltagere, da det skal være trygt at deltage i forløbet.

For de 9 - 13 årige:

I vil som forældre starte med en indledende samtale, hvor I kan fortælle om netop jeres barns udfordringer og vi kan hjælpe hjælpe barn på bedste vis, når han eller hun starter op på gruppeforløbet. 

Under hele forløbet vil I forældre være aktiv deltagende. I vil få at vide, hvad jeres børn arbejder med og hvordan I som forældre støtter jeres barn bedst muligt. Derfor vil vi altid invitere jer forældre ind de sidste 30 minutter, så I introduceres for de samme strategier og metoder og anvender de samme ord som jeres barn har lært i forløbet.

Vi ved, at børn med angst, stress eller skolevægring ofte søger beroligelse, bekræftelse og trøst hos deres forældre. Vi ved også, at børn ofte får ondt i maven eller andre gener, der gør det vanskeligt for dem at komme i skole. Det er ikke rart som forældre at være vidne til, og ikke at kunne hjælpe sit eget barn. Opmuntring, trøstende ord og gode råd virker kun ganske kortvarrigt og et forsøg på at tænke positivt virker heller ikke i situationer med angst, derfor vil I forældre lære hvordan I bedst støtter jeres barn i at minimere angsten.

For de 14 – 17 årige:

Her inddrager vi forældrene i det omfang de unge giver lov til det. Det er vigtigt, at der skabes en fortrolighed og åbenhed i gruppen. Vores erfaring er, at forældrene stadigvæk kommer til at spille en vigtig rolle i forløbet.

Vi afslutter ikke hver gang med at invitere forældrene  ind. Her forventer vi, at de unge selv har lyst til at fortælle jer forældre hvad de arbejder med og øver sig på.

For de 18 – 25 årige

Læs mere om forløbet under gruppeforløb for unge

Lad gruppeforløb være løsningen

Fordelen med et gruppeforløb fremfor individuelle samtaler er, at børnene oplever et fællesskab, hvor man ikke er alene. At andre børn har det på samme måde, og at de i gruppen finder fælles styrke og løsninger sammen.

I forløbet vil de kunne spejle sig i de andre deltagere og opleve, at de langt fra er alene med deres tanker og reaktioner på angsten. De vil opleve, at dem der er med i gruppen, har mange af de samme udfordringer.

Vi vil i gruppeforløbet blandt andet arbejde med følgende:

 • Hvordan de håndterer bekymringstanker og grublerier
 • Sammenhængen mellem kropslige reaktioner, tanker og adfærd
 • Metoder til hvordan de møder angsten og tør slippe angsten
 • Kende forskellen mellem katastrofetanker og almindelige tanker
 • Hvad de kan gøre i stedet for at fokusere på angsten
 • Hvordan de kan slippe tankerne, når de skal falde i søvn
 • Vejrtræknings- og afslapningsøvelser
 • Hvordan de let kan huske og anvende de nye strategier
 • Andet som gruppen ønsker vi berører

 

Mange års erfaring

Vi terapeuter styrer forløbet, og møder jeres barn med nærvær og omsorg og Pia-Emilie trækker på sine mange års erfaring som lærer. Eline trækker på sin erfaring med metakognitive gruppeforløb og i hendes uddannelse som psykolog.

Under gruppeforløbet lærer børnene at give slip på deres bekymringer og de lærer, hvordan de kan handle når kroppen reagerer, samt hvordan de kan falde i søvn om aftenen.

Den forståelse og indsigt er nødvendig for at de kan reagere og håndtere kroppens reaktioner og deres bekymringstanker på en helt ny måde.

Under hele forløbet er de sammen med jævnaldrende børn, der har samme udfordringer.

Rammerne for gruppeforløbet er hyggelige og rare. Stemningen er let, og ingen skal føle sig presset eller udleveret. Det skal på alle måder være rart at deltage i gruppeforløbet.

Hvorfor er gruppeforløb effektivt?

Et gruppeforløb får deltagerne til at føle sig mindre ensomme og alene med deres problemer.

Det, at de kan spejle sig i og nikke genkendende til nogle af de problemstillinger og historier vi fortæller og som de selv har mulighed for at bidrage med, er én af de store årsager til, at terapeutisk gruppeforløb er så effektiv.

Vi spejler os alle sammen konstant i vores omgivelser. Når de derfor møder andre, der på nogle områder ligner dem selv med de udfordringer, de går rundt med, så vil det have indflydelse på den måde de ser og forstår sig selv på og det vil have indflydelse på den måde de arbejder med at slippe deres angst.

I gruppeforløbet vil de opleve, at de andre forstår og selv har oplevet nogle af de udfordringer jeres barn står med.

Metoder der anvendes i forløbet

Vi anvender metakognitiv terapi i forløbet. I den metakognitive terapi, som har vist sig at være meget effektiv i forhold til blandt andet angst, stress og skolevægring.

 

Vi arbejder med hvad du stiller op med dine tanker og mindre med indholdet af dine tanker.

Den metakognitive metode er yderst skånsom, da den ikke arbejder med at fremprovokere smertefulde følelser. Så snart jeres barn har lært principperne i den, er den nem at anvende.

Der er en korttids og meget effektiv behandlingsform, hvor vi inddrager mange metaforer og børnene er aktivt med i hele forløbet.

Forældresamtale

Som en del af forløbet for den mindste gruppe, indgår en indledende forældresamtale.

Samtalen klæder jer forældre på til at forstå og støtte jeres barn under gruppeforløbet.