Terapi til unge og voksne med dysfunktionel opvækst

Identificere og forstå de mønstre, der har præger din opvækst og dit nuværende liv.

Skabe et trygt miljø

At skabe et trygt og støttende miljø, hvor du føler dig sikker og kan dele dine oplevelser uden frygt og at blive dømt. 

Forstå din historie

Barndom og opvækst

Min opgave er at forstå din barndom og de specifikke dysfunktionelledynamikker der er i din familie.

Identificering af mønstre

Jeg hjælper dig med at identificere og forstå de mønstre, der har præget din opvækst og dit nuværende liv. 

Bearbejdning af traumtiske oplevelser

Du lærer at forstå, hvordan dysfunktionel familiedynamikker kan påvirke en persons udvikling og adfærd. 

Hvorfor du reagere og føler som du gør. Hvad du kan gøre anderledes og hvorfor du ikke skal bebrejde dig selv men i stedt forstå dig selv. 

Normaliering af følelser

Hjælp dig med at frostå dine føelser og normale re4aktioner på en unormale forhold i din opvækst. 

Med metakognitiv terapi at kunne håndtre angst og stress.

Få styrket din selvopfattelse og egenomsorg
  • Lære startegier for selvomsorg og selvkærlighed.
  • Kunne sætte sunde grænser
  • Kunne sætte grænser og oprethole sunde grænser i dine relationer.
  • Tilbud om at deltage i en støttegruppe efter endt terapiforløb  

Symptomer på en dysfunktionel opvækst

Symptomerne på en dysfunktionel opvækst kan variere bredt afhængigt af personen og de specifikke forhold i netop din barndom, men nogle almindelig tegn og symptomer inkluderer:

  • Emosionelle problemer så som angst, depression, lavt selvværd, følelsesmæssig ustabil, skam og skyldfølelse.
  • Adfærdsmæssig problemer:  Aggressiv, misbrugsproblemer, vanskelig ved t opretholde stabile relationer.
  • Sociale problemer: Problemer med tillid og intimitet. Social tilbagetrækning. Vanskeligt ved  at etablre og opretholde sunde relationer. 
  • Kognitive problemer: Problemer med koncentration og opmærksomhed. Kan have negative selvopfattelse og verdenssyn.  
  • Fysiske symptomer: Søvnproblemer, nogle udvikler spiseforstyrrelser.  

Samtaleforløb

Gennem et samtaleforløb hos open Mind, hjælper vi dig med indsigt, forståelse og hvordan du kan få bedre fodfæste .

Jeg giver dig redskaber til at håndtere tanker, overbevisninger og handlemønstre i de konkrete situationer.

Jeg hjælper med at få at få sat ord på de svære ting, og hjælper dig med at bryde fastkørte handlemønstre, så du kan agere på en bedre og mere konstruktiv måde både socialt og fagligt.

Hvorfor open Mind

vi er erfarne og kvalificerede terapeuter som kan hjælpe dig med de viden om din opvækst, normalisering af dine reaktionsmønstre. Vi tilbyder evidensbaseret terapiformer som Metakognitiv terapi, ACT og Choice..alt sammen tilpasset din situation. En kombination af traditionelle og moderne terapiformer giver en mere effektiv behandling.


Vi lægger vægt på at skabe et trygt og støtt4ende miljø hvor du vil føle dig hørt og kan give fortælle din situation uden at blive dømt.

Vi tilbyder både fysiske samtaler og online sessioner.